انجمن های علمی دانشجویی

انجمن های علمی  هر ساله پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن اعضای جدید فعالیت رسمی خود را زیر نظر شورای دبیران وتحت نظارت مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه آغاز می کنند. دوره جدید انجمن های علمی نیزبا تکیه بر تجربیات فعالین سال های گذشته در این نهاد سعی بر آن دارند تا با استفاده و تقویت روز افزون نقاط قوت و کاستن بیش از پیش نقاط ضعف بر اقتدار و شایستگی هر چه بیشتر خود بیفزاید و با دادن شتاب سازنده به عقلانیت و تعهد انسان ساز در مسیر وظیفه بزرگ ، تاریخی و غرور آفرین خود یعنی تبدیل شدن به نمونه ی واقعی دانشگاه تمدن ساز ایرانی – اسلامی که یک هدف ملی و ایمانی است، گامهای اساسی و بنیادی بردارد.در همین راستا شورای دبیران انجمن های علمی متشکل از دبیران دانشکده ها تمامی تلاش خود را در جهت نهادینه شدن حس تعهد در بین اعضا برای تدام حرکت در مسیر اهداف انجمن های علمی خواهد داشت . لازم بذکر است انجمن های علمی دانشجویی در دانشگاه  سابقه دیرینه دارد .

 

اهداف تشکیل و فعالیت انجمن ها:

  • کوشش در جهت بالا بردن سطح دانش و اطلاعات دانشجویان
  • ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در میان دانشجویان.
  • ایجاد و تحکیم ارتباط بین تحقیقات و صنایع کشور.
  • برگزاری همایش ها و نمایشگاهها، نشست ها و کارگاههای علمی و آموزشی.
  • گسترش روح دانش پژوهشی و ایجاد انگیزه برای مطالعه، تحقیق و خلاقیت در دانشجویان با ایجاد فضایی سالم.
  • همکاری متقابل با سایر تشکل های علمی و انجمن های و انجمن های علمی در داخل دانشگاه و خارج دانشگاه.