کانون‌های فرهنگی دانشجویان

کانون های فرهنگی دانشجویی نهادی است در دانشگاه که در یکی از زمینه ها و عرصه های ذیل به فعالیت فرهنگی هنری، مذهبی و اجتماعی می پردازد:

۱-    دینی و مذهبی( اسلام شناسی، نماز و نیایش، امر به معروف و نهی از منکر، قرآن و عترت، عفاف و حجاب، مراسم اعیاد و وفیات مذهبی و ...)

۲-    ادبی و هنری( ادبیات، فیلم و عکس، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، صنایع دستی و ...)

۳-    فرهنگ و اندیشه( مطالعات فرهنگی، فلسفی و ...)

۴-    اجتماعی( سازندگی، ایران شناسی، گردشگری، محیط زیست، آسیب های اجتماعی، امداد و هلال احمر و ...)

اهداف کانون های فرهنگی

۱-    زمینه سازی رشد خلاقیت های فرهنگی

۲-    تحقق و تقویت ارزش های متعالی اسلامی و ایرانی

۳-    ارتقای سطح همکاری جمعی و فرهنگ مشارکت

مجمع عمومی کانون:

مجمع عمومی کانون شامل تمامی دانشجویان علاقه مند به فعالیت فرهنگی در یک کانون خاص می شود ( تمامی اعضای یک کانون خاص). این مجمع حداقل سالی یکبار با دعوت شورای مرکزی کانون و یا به پیشنهاد یک سوم اعضای کانون تشکیل می شود.

شورای مرکزی کانون:

شورایی است شامل ۳ تا ۷ نفرکه توسط مجمع عمومی کانون در ( انتخابات سالانه کانون ) به مدت یکسال انتخاب می شوند.

جلسات شورای مرکزی کانون حداقل یک بار در ماه و با حضور اکثر اعضای شورا تشکیل می شود و مصوبات آن جلسات پس از تایید استاد مشاور محترم آن کانون، جهت تصویب و اجرا به معاونت فرهنگی ارایه می شود.

مصوبات شورای مرکزی کانون می بایست مطابق با اساسنامه کانون و مصوبات شورای هماهنگی کانون ها باشد.

دبیر کانون فرهنگی:

در اولین جلسه شورای مرکزی کانون اعضای شورا یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می نمایند. مسئولیت کلیه امور حقوقی، اداری و قانونی کانون به عهده دبیر کانون می باشد.

وظایف دبیر کانون فرهنگی:

۱-    برنامه ریزی و برگزاری جلسات شورای مرکزی کانون

۲-    نظارت بر اجرای مصوبات شورای مرکزی کانون

۳-    شرکت در جلسات شورای هماهنگی کانون ها و ارایه گزارش مستمر به آن شورا

۴-    پیگیری مصوبات شورای هماهنگی کانون ها

شورای هماهنگی کانون ها:

اعضای این شورا شامل دبیران کانون های فرهنگی دانشگاه،مدیرکل امور فرهنگی و نماینده نهاد رهبری در دانشگاه می باشد. دبیر این شورا ( دبیر شورای هماهنگی ) منتخب دبیران کانون ها است.

وظایف شورای هماهنگی کانون ها:

۱-    ایجاد هماهنگی بین کانون ها

۲-    تدوین سیاست ها و اولویت های کاری کانون ها

۳-    تایید برنامه های مصوب شورای مرکزی کانون ها

۴-    تدوین برنامه های آموزشی کانون ها و ابلاغ آن جهت اجرا و نظارت آن

۵-    تدوین آیین نامه داخلی کانون ها ( که شامل نحوه برگزاری انتخابات کانون ها، نظارت بر حسن اجرای طرح های کانون و رسیدگی به تخلفات است)

۶-     نظارت بر عملکرد کانون ها

۷-    ایجاد تسهیلات لازم جهت برقراری ارتباط کاری کانون با سایر نهاد های فرهنگی و دانشجوییی دانشگاه

توجه: هر گونه ارتباط کانون با مراکز مرتبط در خارج از دانشگاه ( اعم از برگزاری دوره های آموزشی و ارتباط با حامیان مالی و...) از طریق اداره کل امور فرهنگی دانشگاه انجام می گردد.