مقام ها و افتخارات

 • شرکت در جشنواره ملی حرکت و رویش
 • کرسی آزاد اندیشی - 6 مورد
 • جشن های برگزار شده داخلی ( جدید الورود – جشن فارغ التحصیلی- روز مهندس – روز معمار- جشن یلدا – جشن نوروز- روز فیزیک،روز دانشجو، جشنواره شعر و ادب ....) - 12 مورد
 • انتشار نشریه- 23 نشریه 
 • برگزاری 2 کارگاه آموزشی نشریات درسال
 • کارگاههای آموزشی انجمن های علمی - 85 مورد
 • اردوهای زیارتی - 6 مورد
 • اردوهای علمی - 16 مورد
 • حوایز کسب شده در سطح بین المالی - 4 مورد
 • جوایز کسب شده در سطح ملی - 6 مورد
 • جلسات شورای فرهنگی - 26 مورد
 • کمسیون ماده یک - 20 مورد
 • جلسه هیات نظارت - 20 مورد
 • جلسه کمیته ناظر برنشریات - 10 مورد
 • برگزاری مناسبت های مختلف - 80 مورد
 • نشست هم اندیشی ( داخل دانشگاه و خوابگاهها) - 6 مورد
 • تریبون آزاد - 5 مورد
 • اهداء خون - 2 مورد
 • جشنواره خیریه غذا - 2 مورد
 • شرکت در نمایشگاه کتاب سال - 2 مرتبه ( خواهران – برادران)