معرفی معاونت

 

 

 

شرح وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی:

-ابلاغ کلیه مصوبات و مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رییس دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن

-تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب

-ارایه گزارش های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحد های تحت نظر

-پیشنهاد افراد واجدالشرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه

-نظارت بر واحد های تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها

-برنامه ریزی و تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق با اولویت های دانشگاه

-همکاری با سایر معاونت ها در راستای حسن اجرای برنامه های دانشگاه

-راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی دانشگاه در سطوح استادان و دانشجویان و کارکنان ,مطابق با مصوبات و مقررات و آیین نامه های مربوط و با همکاری و هماهنگی سایر نهادهای ذی ربط

-تطبیق و اجرای سیاست های راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد های تعمیق و گسترش فرهنگ ومبانی اسلام در دستگاه ها در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی

-رصد وضعیت کلی فرهنگی,تربیتی,اجتماعی و سیاسی دانشگاه و همچمنین انجام مطالعات و پژوهش های لازم با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه به منظور برنامه ریزی و سیاستگذاری فعالیت های فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی-ایرانی-انقلابی درهمه سطوح دانشگاه و ارایه ی گزارش به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

-ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز موسسات و نهادهای فکری و فرهنگی و انقلابی

-برنامه ریزی به منظور توسعه آموزشهای فرهنگی و سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی,فکری وسیاسی دانشگاهی با استفاده بهینه از توان موجود نهادهای اسلامی وانقلابی و نظارت برآنها

-فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر دانشگاه به منظور حضور در صحنه های مختلف علمی,سیاسی و فرهنگی جامعه

-اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو ,نقد روشمند ,آزاداندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران علمی,فرهنگی و سیاسی

-مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرایند تصویب طرحها,پیشنهاد برنامه های لازم و پیگیری وظایف محوله

-پیگیری ابلاغ مصوبات و مقررات وآیین نامه ها و اطلاع رسانی به واحدهای مرتبط درداخل یا خارج دانشگاه با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت برحسن اجرای آنها وارائه گزارش ارزیابی به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

-انجام سایر امور محوله از سوی رییس دانشگاه

 

 

شرح وظایف مدیر فرهنگی و اجتماعی:

- برنامه ریزی طرح های فرهنگی ,سیاسی واجتماعی

- برنامه ریزی طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی ,علمی,تحقیقاتی و هنری

-راهبری,مدیریت و اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی,هنری,قرآنی, دینی,اجتماعی  و سیاسی در سطوح مختلف دانشگاه

-گسترش فضای اخلاقی ,معنوی و تربیتی در دانشگاه

-برنامه ریزی ,سازمان دهی و زمینه سازی اجرای فعالیت های قرآنی-دینی

-نظارت و ارزیابی فعالیت ها و برنامه فرهنگی

-ایجاد هماهنگی ,انسجام و همکاری لازم میان متولیان امور فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه

-تشکیل گروه های دانشجویی در رشته های مختلف هنری و اجتماعی کشور 

-تعامل با مراکز و نهاد های فرهنگی هنری و اجتماعی

-تهیه ی برنامه های مختلف و تشکیل و ترغیب دانشجویان ,اساتید و کارکنان به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین شرکت در فعالیت های هنری و اردو ها و جشنواره ها

-انتشار و ترویج ارزش های اسلامی از طریق تهیه ی منابع سمعی و بصری

-جمع اوری و فراهم اوردن نشریات هنری ,اجتماعی ,ساسی و فرهنگی کشور به منظور استفاده دانشجویان و ایجاد ارشیوهای مربوط

-برنامه ریزی و برگزاری اردوهای آموزشی,فرهنگی زیارتی و هنری برای دانشجویان

-برگزاری مسابقات داخل دانشگاه و تشویق و ترغیب دانشجویان برای شرکت در مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری

-برگزاری جشن های فارغ التحصیلی دانشجویی با همکاری مسئولین روابط عمومی

-زمینه سازی و بسترسازی فعالیت های فرهنگی دانشجویان و اساتید و کارکنان دانشگاه,متناسب با اهداف و وظایف فرهنگی معاونت فرهنگی اجتماعی

-تهیه و ارایه ی گزارش های مستمر از فعالیت های انجام یافته به مقام مافوق و مراجع ذی صلاح

-برقراری ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه به منظور ایحاد هماهنگی در فعالیت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه

-انجام سایر امور محوله از سوی مقام ما فوق

 

 

شرح وظایف رئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی:

حمایت طرح های فرهنگی ,سیاسی و اجتماعی

-حمایت طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی,علمی,تحقیقاتی و هنری

-تقویت و توسعه و فعال سازی گروه های خودجوش دانشگاهی

-اجرای آموزش های مورد نیاز در حوزه فرهنگی و اجتماعی

-برگزاری جلسات نقد و مناظره

-حمایت و پشتیبانی از بکارگیری فناوری های نوین و متنوع ارتباطی در حوزه فرهنگ

-حمایت و پشتیبانی از ایجاد فضای مناسب رشد سیاسی و فرهنگی

-ترویج الگو های نوین ارزشی عفاف و حجاب

-تهیه ی گزارشات مستمر از فعالیت های انجام شده

-حمایت و پشتیبانی از برگزاری اردوهای تابستانی و مسافرت های دسته جمعی برای دانشجویان

-حمایت و پشتیبانی از ترغیب نمودن دانشجویان برای انجام فعالیت های فوق برنامه

-تشخیص و هدایت استعدادهای دانشجویان در رشته های مختلف هنری وحمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری آنان در چارچوب ضوابط و مقررات

-تشکیل کلاس های کارآموزی مربیان هنری و درسی یا مربیان گروهی مختلف و ارزشیابی فعالیت های فارغ التحصیلان

-رسیدگی و سرپرستی کلیه امور فرهنگی درخوابگاه دانشجویان

-نظارت بر اجرای کارهای فوق برنامه واحد های مختلف

-مطالعه و بررسی طرح های پرورشی سایر کشورها و انطباق آن با طرح های تربیتی کشور

-تهیه ی مطالب جهت چاپ نشریات برای راهنمایی موسسات آموزش عالی و سازمان های مربوط و همچنین مراجع برنامه ریزی آموزشی و اقتصادی و اجتماعی کشور

-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق