نشریات دانشجویی

ردیف نام نشریه زمینه فعالیت صاحب امتیاز مدیر مسئول سردبیر ترتیب انتشار
1 پالایش علمی انجمن علمی مهندسی شیمی علی شفیع زاده  نوید عمت  گاهنامه 
2 آلیاژ علمی انجمن علمی مواد فرشاد روشن زاده عارف ذوافقاری نسب گاهنامه
3 رصا علمی و اقتصادی انجمن علمی مهندسی صنایع لیلا قهاری امیری عاطفه میرزایی گاهنامه
4 عمران مازندران علمی انجمن علمی مهندسی عمران محمد رحمانی   سعید متان گاهنامه
5 کام تک علمی انجمن علمی مهندسی کامپیوتر معصومه گل چین حافظ دیوان دری  ماهنامه
6 کهربا علمی انجمن علمی مهندسی برق محمد جواد پیلتن علی کاظمی گاهنامه
7 جاذبه علمی انجمن علمی مهندسی مکانیک جواد راجی نازنین پژوهیده  گاهنامه 
8 مهبانگ علمی  انجمن علمی نجوم طیبه عقیلی  نائمه محمدپور گاهنامه 
9 پویش علمی انجمن علمی علوم و فناوری جاوید یوسفی فرزاد روزافزای گاهنامه 
10 حامی فرهنگی - احتماعی شورای صنفی دانشجویی سیاوش صیدی سیاوش صیدی گاهنامه
11 وحدت  فرهنگی اجتماعی-ادبی  کانو ن کتاب و اندبشه  محمد براری محمد براری گاهنامه
12 هلال حیات اجتماعی علمی  کانون هلال احمر امیر ضیاءالدین رمضانی امیر ضیاءالدین رمضانی گاهنامه
13 صراط فرهنگی  کانون قرآن و عترت حسن میر براتی زهرا ادبی گاهنامه
14 ژئوماتیک علمی  انجمن نقشه برداری مطهره مواجی مهران نکویی گاهنامه 
15 کاج اجتماعی و سیاسی و هنری نسترن غنمی نسترن غنمی نسترن غنمی گاهنامه
16 بهمن  فرهنگی سیاسی - اجتماعی فیاص بخش - فارغ التحصیل سیدفاطمه میر حسینی سیذد فاطمه میرحسینی گاهنامه
17 تب سیاسی - اجتماعی بسیج جواد خانی  مهدی یازرلو هفته نامه
18 کافه قرار فرهنگی- هنری - ادبی امیرحسین فرجی- فارغ التحصیل امیر حسین فرجی سعید درویشی هفته نامه
19 حرکت ورزشی انجمن ورزشی مهران محمد زاده مهران محمدزاده گاهنامه
20 بیان فرهنگی - اجتماعی - سیاسی بسیج دانشجویی مجتبی بابایی مهدی حبیبی فصلنامه
21 سراج  علمی  پژوهشکده سراج  عباس موسوی اصل  عباس موسوی اصل گاهنامه
22 کیان  اجتماعی-سیاسی -فرهنگی مجید شیخ پور- اتمام سنوات تحصیلی امیر کسری کیانی امیر کسری کیانی گاهنامه 
23 کلمات اجتماعی-سیاسی -فرهنگی پدرام خیاط تهرانچی- عدم سنوات محمدکوروش فر حمیدرضا امینی گاهنامه 
24 نگاتیو فرهنگی هنری ادبی فاطمه زهرا نوری- محروم از تحصیل پارسا موثقی محمدجواد پیل تن گاهنامه 
25 فصل پنجم  فرهنگی - احتماعی - سیاسی مائده علی آبادی- فارغ التحصیل فاطمه پاشایی فاطمه پاشایی گاهنامه 
26 Robo Nit علمی محمدرضا فلاح - فارغ التحصیل دانیال خسرونژاد محمدمهدی فلاحتی گاهنامه 
27 مشکات فرهنگی-اجتماعی-سیاسی محمد جواد عباسی- فارغ التحصیل محمدسجاد یوسفی محمدسجاد یوسفی گاهنامه
28 ندا فرهنگی - اجتماعی - سیاسی انجمن فرهنگ و تمدن اسلامی   مجید شیخ پور مجید شیخ پور گاهنامه
29 شیوا فرهنگی - اجتماعی - هنری محمدامین توسلی- فارغ التحصیل سیده سوگند فرزانه  سیده شوگند فرزانه  گاهنامه
30 نوید صبح فرهنگی-اجتماعی-سیاسی محسن علیپور خنکداری محسن علیپور خنکداری محسن علیپور خنکداری گاهنامه
31 افق فرهنکی-اجتماعی-سیاسی علی اصغر غلامی- سه ترم مشروطی علیرضا سرشار علیرضا سرشار گاهنامه
32 پونز فرهنگی-اجتماعی-سیاسی محدثه آقابراریان- 134 واحد گذرانده علیرضا مشهد نعمتی علیرضا مشهد نعمتی گاهنامه
33 صفیر سیاسی - اقتصادی دفتر تحکیم وحدت فاطمه گرجی دیز آبادی  فاطمه گرجی دیز آبادی گاهنامه 
34 ری را  فرهنگی- هنری - ادبی  کانون شعر و ادب سعید نصری پور  آتنا صفار گاهنامه 
35 نانو  علمی  انجمن علمی نانو امیر حسین جعفری  سعید واشقانی فراهانی  گاهنامه 
36 صنعت سبز اجتماعی - علمی کانون محیط زیست  ملینا مهدوی نازنین پژوهیده  گاهنامه 
37 قاف  فرهنگی - اجتماعی - سیاسی نرگش حسین لقب- فارغ التحصیل فاطمه علی زاده -مشغول به تحصیل -118 واحد گدرانده  فاطمه علی زاده  گاهنامه
38 دومان فرهنگی- سیاسی - اجتماعی صهیب محمدپور- سه ترم مشروطی میلاد شمالی- مشغول به تحصیل- 26 واحد گذرانده  میلاد شمالی گاهنامه
39 قیزیک مهندسی علمی  انجمن فیزیک مهندسی محمد محسنزاده کبریا - مشغول به تحصیل- 90 واحد گذرانده آرمان حاتم زاده - مشغول به تحصیل - 100 واحد گذرانده گاهنامه 
40 تصفیه  علمی  مجتبی صفرلو-مشغول به تحصیل-65 واحد گذرانده  سیدعلی حسینی-مشغول به تحصیل - 57 واحد گذرانده  سیدعلی حسینی-57 واحدگذرانده  گاهنامه
41 درنا  فرهنگی - اجتماعی - هنری کانون خیریه نوشیروانی سید ابوالفضل کاظمی-ارشده 26 واحد گذرانده  سید ابوالفضل کاظمی-26 واحد گذرانده  گاهنامه 
42 رشنو فرهنگی - اجتماعی - سیاسی سید ابوالفضل کاظمی کفشگر-مشغول به تحصیل - 51 واحد گذرانده محمد عرب فرهودی-مشغول به تحصیل - 51 واحد گذرانده  امیرعلی حسین نتاج -مشغول به تحصیل - 57 واحد گذرانده  گاهنامه 
43 نگاشت  غلمی  انجمن علمی ریاضی  فاطمه نادعلی نیا  فاطمه نادعلی نیا  گاهنامه