معرفی کارگروه ارتباط خانواده و دانشگاه

تشکیل کارگروه ارتباط خانواده و دانشگاه با توجه به مسئولیت تربیتی - حمایتی و آموزشی والدین در قبال فرزندان دانشجوی خود از یک سو و نقش محوری دانشگاه در ارتقاءسلامت اخلاقی، روانی و اجتماعی دانشجویان از سوی دیگر و با حفظ کرامت،عزت و استقلال دانشجو در مدل تعاملی سه جانبه دانشگاه و دانشجو و خانواده می باشد.

 

جهت پاسخگویی به سوالات با کارشناس مربوطه خانم شجاعی تماس حاصل فرمایید:

011-35501280