کنفرانس راه نو

اولین رویداد نوآوری اجتماعی

۲۰ آبان ۱۴۰۲ | ۱۰:۵۵ کد : ۵۵۲۸ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۲۱۹
این کنفرانس به نام راه نواست که اولین رویداد نوآوری اجتماعی است.
اولین رویداد نوآوری اجتماعی