اخبار

عفاف و حجاب
مسابقه عفاف و حجاب

عفاف و حجاب

این مسابقه توسط وزارت علوم و جشنواره ملی گوهرشاد برگزار می گردد.

ادامه مطلب
جشنواره حرکت
پوستر جشنواره ملی حرکت

جشنواره حرکت

جشنواره ملی حرکت که مربوط به انجمن های علمی هست هر ساله برگزار می شود.

ادامه مطلب