پوستر هدف

خانه ای برای هم اندیشی و هم آفرینی فرهنگی

هم اندیشی
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۱ کد : ۴۹۳۳ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۲۴۴
خانه ای برای هم اندیشی و هم آفرینی فرهنگی دانشجویان، اساتید و گروه های دانشجویی
خانه ای برای هم اندیشی و هم آفرینی فرهنگی